Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng 04.12.2020 Mắt họ liền mở ra