Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng 02.12.2020 Ăn no nê