Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng 01.12.2020 Thánh Thần tác động