Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai: Thánh Anrê, tông đồ 30.11.2020 Hãy đi theo tôi