Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
15.10.2015 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên - Lc 11, 47-54
30.9.2015 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên - Lc 9, 57-62
29.9.2015 – Thứ ba - Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrie và Raphae - Ga 1, 47-51
28.9.2015 – Thứ hai Tuần 26 Thường niên - Lc 9, 46-50
27.9.2015 – Chúa nhật 26 Thường niên, Năm B - Mc 9, 38-43.45.47-48
26.9.2015 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên -Lc 9, 43b-45
25.9.2015 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 18-22
24.9.2015 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên -
23.9.2015 – Thứ tư Tuần 25 Thường niên - Lc 9, 1-6
22.9.2015 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên - Lc 8, 19-21
21.9.2015 – Thứ hai - Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng - Mt 9, 9-13
20.9.2015 – Chúa nhật 25 Thường niên, Năm B - Mc 9, 30-37
19.9.2015 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên - Lc 8, 4-15
(18.9.2015 – Thứ sáu Tuần 24 Thường niên -
17.9.2015 – Thứ năm Tuần 24 Thường niên -
16.9.2015 – Thứ tư Tuần 24 Thường niên -Lc 7, 31-35
15.9.2015 – Thứ ba - Đức Mẹ Sầu bi - Ga 19, 25-27
14.9.2015 – Thứ hai - Suy tôn Thánh Giá - Ga 3, 13-17
13.9.2015 – Chúa nhật 24 Thường niên, Năm B -Mc 8, 27-35
12.9.2015 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên - Lc 6, 43-49
11.9.2015 – Thứ sáu Tuần 23 Thường niên -
10.9.2015 – Thứ năm Tuần 23 Thường niên - Lc 6, 27-38
9.9.2015 – Thứ tư Tuần 23 Thường niên - Lc 6, 20-26
8.9.2015 – Thứ ba - Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria - Mt 1, 18-23
7.9.2015 – Thứ hai Tuần 23 Thường niên - Lc 6, 6-11
6.9.2015 – Chúa nhật 23 Thường niên, Năm B -Mc 7, 31-37
5.9.2015 – Thứ bảy Tuần 22 Thường niên -
4.9.2015 – Thứ sáu Tuần 22 Thường niên - Lc 5, 33-39
3.9.2015 – Thứ năm Tuần 22 Thường niên - Lc 5, 1-11
2.9.2015 – Thứ tư Tuần 22 Thường niên - Lc 4, 38-44
1.9.2015 – Thứ ba Tuần 22 Thường niên - Lc 4, 31-37