Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 34 Thường niên 26.11.2020 Sắp được cứu chuộc