Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11.2020 Anh em làm chứng cho Thầy