Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ 22.11.2020 Làm cho chính Ta vậy