Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ 21.11.2020 Ai là mẹ tôi?