Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 33 Thường niên 20.11.2020 Nhà cầu nguyện