Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 33 Thường niên 18.11.2020 Làm ăn sinh lợi