Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 33 Thường niên 16.11.2020 Xin cho tôi nhìn thấy