Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 33 TN - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 15.11.2020 Vào mà hưởng niềm vui