Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 32 Thường niên 13.11.2020 Được đem đi, bị bỏ lại