Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 32 Thường niên 12.11.2020 Nước Thiên Chúa