Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.7.2015 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên - Mt 13, 54-58
30.7.2015 – Thứ năm Tuần 17 Thường niên - Mt 13, 47-53
29.7.2015 – Thứ tư Tuần 17 Thường niên - Thánh nữ Martha - Lc 10, 38-42
28.7.2015 – Thứ ba Tuần 17 Thường niên -
26.7.2015 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B - Ga 6, 1-15
25.7.2015 – Thứ bảy - Thánh Giacôbê, Tông đồ - Mt 20, 20-28
24.7.2015 – Thứ sáu Tuần 16 Thường niên - Mt 13, 18-23
23.7.2015 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên - Mt 13, 10-17
22.2015 – Thứ tư Tuần 16 Thường niên - Thánh nữ Maria Mađalêna -
21.7.2015 – Thứ ba Tuần 16 Thường niên -
20.7.2015 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên - Mt 12,38-42
19.7.2015 – Chúa nhật 16 Thường niên, Năm B - Mc 6, 30-34
18.7.2015 – Thứ bảy Tuần 15 Thường niên -
17.7.2015 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên -
16.7.2015 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên -
15.7.2015 – Thứ tư Tuần 15 Thường niên - Mt 11, 25-27
14.7.2015 – Thứ ba Tuần 15 Thường niên - Mt 11, 20-24
13.7.2015 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên - Mt 10,34 – 11,1
12.7.2015 – Chúa nhật 15 Thường niên, Năm B - Mc 6, 7-13
11.7.2015 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên - Mt 10, 24-33
10.7.2015 – Thứ sáu Tuần 14 Thường niên - Mt 10, 16-23
9.7.2015 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên - Mt 10, 7-15
8.7.2015 – Thứ tư Tuần 14 Thường niên - Mt 10, 1-7
7.7.2015 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên - Mt 9, 32-38
6.7.2015 – Thứ hai Tuần 14 Thường niên - Mt 9, 18-26
5.7.2015 – Chúa nhật 14 Thường niên, Năm B - Mc 6, 1-6
4.7.2015 – Thứ bảy Tuần 13 Thường niên - Mt 9, 14-17
3.7.2015 – Thứ sáu - Thánh Tôma, Tông đồ - Ga 20, 24-29
2.7.2015 – Thứ năm Tuần 13 Thường niên - Mt 9, 1-8
1.7.2015 – Thứ tư Tuần 13 Thường niên - Mt 8, 28-34