Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 32 Thường niên 11.11.2020 Sấp mình tạ ơn