Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 32 Thường niên 10.11.2020 Đầy tớ vô dụng