Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai: Cung hiến Thánh đường Latêranô 09.11.2020 Tôi sẽ xây dựng lại