Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 32 Thường niên, Năm A 08.11.2020 Vừa mang đèn Vừa mang dầu