Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 31 Thường niên 05.11.2020 Xin chung vui với tôi