Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.6.2015 – Thứ ba Tuần 13 Thường niên - Mt 8, 23-27
29.6.2015 – Thứ hai - Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ - Mt 16, 13-19
28.6.2015 – Chúa nhật 13 Thường niên, Năm B - Mc 5, 21-43
27.6.2015 – Thứ bảy Tuần 12 Thường niên - Mt 8, 5-17
26.6.2015 – Thứ sáu Tuần 12 Thường niên - Mt 8, 1-4
25.6.2015 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên - Mt 7, 21-29
24.6.2015 – Thứ tư - Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả - Lc 1, 57-66.80
23.6.2015 – Thứ ba Tuần 12 Thường niên -
22.6.2015 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên - Mt 7, 1-5
21.6.2015 – Chúa nhật 12 Thường niên, Năm B -
20.6.2015 – Thứ bảy Tuần 11 Thường niên - Mt 6, 24-34
19.6.2015 – Thứ sáu Tuần 11 Thường niên - Mt 6, 19-23
18.6.2015 – Thứ năm 11 Tuần Thường niên - Mt 6, 7-15
17.6.2015 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên - Mt 6, 1-6.16-18
16.6.2015 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên - Mt 5, 43-48
15.6.2015 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên - Mt 5, 38-42
14.6.2015 – Chúa nhật 11 Thường niên, Năm B - Mc 4, 26-34
13.6.2015 – Thứ bảy - Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ -
12.6.2015 – Thứ sáu - Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ga 19, 31-37
11.6.2015 – Thứ năm - Thánh Barnaba Tông đồ -
10.6.2015 – Thứ tư Tuần 10 Thường niên -
9.6.2015 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên -
8.6.2015 – Thứ hai Tuần 10 Thường niên -
7.6.2015 – Chúa nhật 10 Thường niên – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Mc 14, 12-16.22-26
6.6.2015 – Thứ bảy Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 38-44
5.6.2015 – Thứ sáu Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 35-37
4.6.2015 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 28b-34
3.6.2015 – Thứ tư Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 18-27
2.6.2015 - Thứ Ba Tuần IX Thường Niên Năm - Mc 12, 13-17
1.6.2015 – Thứ hai Tuần 9 Thường niên - Mc 12, 1-12