Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai: Cầu cho các tín hữu đã qua đời 02.11.2020 Sao Ngài bỏ rơi con?