Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 31 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01.11.2020 Nước Trời là của họ