Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 30 Thường niên 31.10.2020 Ngồi chỗ cuối