Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 30 Thường niên 29.10.2020 Hôm nay, ngày mai