Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 30 Thường niên, Năm A 25.10.2020 Điều răn trọng nhất