Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31. 5. 2015 -CN Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
30.5.2015 – Thứ bảy Tuần 8 Thường niên - Mc 11, 27-33
29.5.2015 – Thứ sáu Tuần 8 Thường niên - Mc 11, 11-26
28.5.2015 – Thứ năm Tuần 8 Thường niên - Mc 10, 46-52
27.5.2015 – Thứ tư Tuần 8 Thường niên - Mc 10, 32-45
26.5.2015 – Thứ ba Tuần 8 Thường niên - Mc 10, 28-31
25.5.2015 – Thứ hai Tuần 8 Thường niên - Mc 10, 17-27
4.5.2015 – Chúa nhật – Chúa Thánh Thần hiện xuống -Ga 20, 19-23
23.5.2015 – Thứ bảy, Vọng Lễ Hiện xuống - Ga 21, 20-25
22.5.2015 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh - Ga 21, 15-19
21.5.2015 – Thứ năm Tuần 7 Phục sinh - Ga 17, 20-26
20.5.2015 – Thứ tư Tuần 7 Phục sinh . Ga 17, 11b-19
19.5.2015 – Thứ ba Tuần 7 Phục sinh - Ga 17, 1-11a
18.5.2015 – Thứ hai -Ga 16, 29-33
17.5.2015 – Chúa nhật 7 Phục sinh – Lễ Chúa thăng thiên - Mc 16, 15-20
16.5.2015 – Thứ bảy Tuần 6 Phục sinh -Ga 16, 23b-28
15.5.2015 – Thứ sáu Tuần 6 Phục sinh - Ga 16, 20-23a
14.5.2015 – Thứ năm - Lễ Chúa thăng thiên
14.5.2015 – Thứ năm - Thánh Matthia Tông đồ
13.5.2015 – Thứ tư Tuần 6 Phục sinh - Ga 16, 12-15
12.5.2015 – Thứ ba Tuần 6 Phục sinh - Ga 16, 5-11
11.5.2015 – Thứ hai Tuần 6 Phục sinh - Ga 15,26 – 16,4a
10.5.2015 – Chúa nhật 6 Phục sinh, Năm B - Ga 15, 9-17
9.5.2015 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh - Ga 15, 18-21
8.5.2015 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh -Ga 15, 12-17
7.5.2015 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh - Ga 15, 9-11
6.5.2015 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh - Ga 15, 1-8
5.5.2015 – Thứ ba Tuần 5 Phục sinh - Ga 14, 27-31a
4.5.2015 – Thứ hai Tuần 5 Phục sinh - Ga 14, 21-26
3.5.2015 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm B - Ga 15, 1-8
2.5.2015 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh
1.5.2015 – Thứ sáu - Thánh Giuse Thợ - Mt 13, 54-58