Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 29 Thường niên 24.10.2020 Tìm trái mà không thấy