Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 29 Thường niên 23.10.2020 Nhận xét thời đại này