Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 29 Thường niên 22.10.2020 Phải chi lửa ấy đã bùng lên