Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 29 Thường niên 21.10.2020 Trung tín, khôn ngoan