Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 29 Thường niên 20.10.2020 Chủ sẽ phục vụ