Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A 18.10.2020 Trả về Thiên Chúa