Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 28 Thường niên 16.10.2020 Môn đệ và bạn hữu