Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm - Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Avila 15.10.2020 Ngôn sứ và tông đồ