Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.4.2015 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh - Ga 13, 16-20
29.4.2015 – Thứ tư Tuần 4 Phục sinh - Ga 12, 44-50
28.4.2015 – Thứ ba Tuần 4 Phục sinh - Ga 10, 22-30
27.4.2015 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh - Ga 10, 1-10
26.4.2015 – Chúa nhật 4 Phục sinh, Năm B - Chúa nhật Chúa Chiên Lành
25.4.2015 – Thứ bảy – Thánh Marcô, tác giả Sách Tin Mừng - Mc 16, 15-20
24.4.2015– Thứ sáu Tuần 3 Phục sinh. Ga 6, 52-59
23.4.2015 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh -
22.4.2015 – Thứ tư Tuần 3 Phục sinh - Ga 6, 35-40
21.4.2015 – Thứ ba Tuần 3 Phục sinh - Ga 6, 30-35
20.4.2015 – Thứ hai Tuần 3 Phục sinh - Ga 6, 22-29
19.4.2015 – Chúa nhật 3 Phục sinh, Năm B - Lc 24, 35-48
18.4.2015 – Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh - Ga 6, 16-21
17.4.2015 – Thứ sáu Tuần 2 Phục sinh - Ga 6, 1-15
16.4.2015 – Thứ năm Tuần 2 Phục sinh - Ga 3, 31-36
15.4.2015 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Phục sinh. Ga 3, 16-21
14.4.2015 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3, 7b-15
13.4.2015 – Thứ hai Tuần 2 Phục Sinh - Ga 3, 1-8
12.4.2015 – Chúa nhật 2 Phục Sinh, Năm B - Kính Lòng thương xót của Chúa
11.4.2015 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục Sinh - Mc 16, 9-15
10.4.2015 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục Sinh - Ga 21, 1-14
8.4.2015 – Thứ tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh - Lc 24, 13-35
6.4.2015 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh - Mt 28, 8-15
5.4.2015 – Chúa nhật Phục Sinh, Năm B - Ga 20, 1-9
4.4.2015 – Thứ bảy Tuần Thánh vọng Phục sinh .Mc 16, 1-8
3.4.2015 – Thứ sáu Tuần Thánh - Ga 18,1 – 19,42
2.4.2015 – Thứ năm Tuần Thánh - Thánh lễ Tiệc ly. Ga 13, 1-15
1. 4. 2015 - – Thứ tư Tuần Thánh. Mt 26, 14-25