Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 28 Thường niên 14.10.2020 Xao lãng lẽ công bình