Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 28 Thường niên 13.10.2020 Bên ngoài, bên trong