Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 27 Thường niên 10.10.2020 Phúc thay lòng dạ