Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 27 Thường niên 08.10.2020 Hãy xin thì sẽ được