Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 27 Thường niên 05.10.2020 Hãy đi và làm như vậy