Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi 04.10.2020 Đức Chúa ở cùng Bà