Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 26 Thường niên 03.10.2020 Hớn hở vui mừng