Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael 29.9.2020 Các thiên thần của Thiên Chúa