Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 26 Thường niên 28.9.2020 Người nhỏ nhất