Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 26 Thường niên, Năm A 27.9.2020 Hối hận nên lại đi