Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên 25.9.2020 Anh em bảo Thầy là ai?