Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
28.2.2015 – Thứ bảy Mùa Chay. Mt 5, 43-48
27.2.2015 – Thứ sáu Mùa Chay. Mt 5, 20-26
26.2.2015 – Thứ năm Mùa Chay . Mt 7, 7-12
25.2.2015 – Thứ tư Mùa Chay. Lc 11, 29-32
24.2.2015 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Chay. Mt 6, 7-15
23.2.2015 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Chay. Mt 25, 31-46
22.2.2015 – Chúa nhật 1 Mùa Chay. Mc 1, 12-15
21.322015 – Thứ bảy sau Lễ Tro. Lc 5, 27-32
20.2.2015 – Thứ sáu sau Lễ Tro. Mt 9, 14-15
19.2.2015 – Thứ năm sau Lễ Tro . Lc 9, 22-25
18.2.2015 – Thứ tư Lễ Tro
17.2.2015 – Thứ ba Tuần 6 Thường niên
16.2.2015 – Thứ hai Tuần 6 Thường niên
15.2.2015 – Chúa nhật 6 Thường niên, Năm B
14.2.2015 – Thứ bảy Tuần 5 Thường niên
13.2.2015 – Thứ sáu 5 Thường niên, Năm B
12.2.2015 – Thứ năm Tuần 5 Thường niên
11.2.2015 – Thứ tư Tuần 5 Thường niên
10.2.2015 – Thứ ba Tuần 5 Thường niên
9.2.2015 – Thứ hai Tuần 5 Thường niên
8.2.2015 – Chúa nhật 5 Thường niên, Năm B
7.2.2015 – Thứ bảy Tuần 4 Thường niên
6.2.2015 – Thứ sáu Tuần 4 Thường niên