Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 25 Thường niên 22.9.2020 Mẹ tôi và anh em tôi